Aktuality

MŠVVaŠ SR hľadá mládežníckych delegátov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu dáva možnosť mladým ľuďom prihlásiť sa za člena Národnej pracovnej skupiny pozostávajúcej z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, Asociácie krajských rád mládeže, Združenia informačných a poradenských centier mladých, Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky a Rady mládeže Slovenska hľadá troch mládežníckych delegátov/ delegátky VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou.

Prihlášky do: 31.8.2020

Prihlásiť sa môže - kritériá: 

  • vek 18 – 29 rokov (kritérium splnia tí, ktorí k 15.9.2020 budú mať minimálne 18 rokov a maximálne 29 rokov),
  • znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni,
  • časová flexibilita (byť k dispozícii na zapojenie sa do aktivít na Slovensku aj v zahraničí – semináre s mladými ľuďmi, konferencie, okrúhle stoly, fokusové skupiny počas konzultácií),
  • skúsenosť s prácou s mládežou, dobrovoľníctvom, aktívnym občianstvom, nezávislými mládežníckymi iniciatívami,
  • záujem o témy a problémy súvisiace s mládežou na Slovensku,
  • chuť rozvíjať a posilňovať dialóg medzi mladými ľuďmi a volenými zástupcami na miestnej, regionálnej úrovni, národnej a medzinárodnej úrovni,
  • otvorenosť, odhodlanosť a motivácia meniť veci okolo seba,
  • preukázateľné schopnosti líderstva,
  • schopnosť práce v tíme aj samostatne.

Viac informácií MŠVVaŠ SR nájdete TU.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 31.7.2020