Aktuality

Ukončenie budovania nového Registratúrneho strediska UCM

V januári 2020 začali stavebné práce na registratúrnom stredisku UCM  a dňa 6. júla 2020 bola stavebná časť ukončená.  Toto moderné registratúrne stredisko je situované na III. NP v budove UCM na Bučianskej ul. v Trnave.  Celková cena  uskutočnených stavebných prác je takmer 216 tis. €. Následne sa realizovala montáž mobilných a pevných regálových systémov, na ktoré univerzita alokovala  vyše 20 tis. €.

V nadchádzajúcom období sa postupne regále a police  zaplnia zväzkami a dokumentami – tým bude finalizovaný dôležitý projekt univerzity, ktorého realizáciou bolo vybudované moderné univerzitné registratúrne stredisko, ktoré sa úplne vyrovná  iným  obdobným moderným oddeleniam na ďalších univerzitách v rámci SR.

Registratúrne stredisko Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhovuje všetkým požiadavkám a zároveň spĺňa podmienky ochrany podľa vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z.

Fotogaléria - pôvodný stav
Fotogaléria – nové priestory
Fotogaléria – aktuálny stav

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 8.9.2020