Aktuality

Zmena organizácie výučby na UCM od 12.10.2020

Epidemiologická situácia na UCM v Trnave nie je kritická a nie sú identifikované ohniská ochorenia COVID-19.

Z preventívnych dôvodov a na odporučenie Stáleho krízového štábu UCM, ktorý zasadal v rozšírenom zložení  dňa 6.10.2020, rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. vyhlasuje odo dňa 12.10.2020 zmenu organizácie výučby na Univerzite sv. Cyrila a Metoda a prechod k dištančnej forme vzdelávania.

Dekani fakúlt/riaditeľka inštitútu doplnia výnimky podľa konkrétnych podmienok danej fakulty/inštitútu.

Opatrenie platí do odvolania.

Ubytovanie študentov resp. podmienky odubytovania budú riešené samostatným opatrením rektora.

Prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
rektor

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: rektor UCM
Dátum vloženia: 7.10.2020
Dátum aktualizácie: 12.10.2020