Aktuality

Vianočné prianie rektora UCM

Dňa 16.12.2020 zasadlo Kolégium rektora UCM, na ktorom sa p. rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc. prihovoril prítomným členom kolégia, ale zároveň i všetkým zamestnancom a študentom univerzity. 

Zrekapituloval uplynulý rok a taktiež vyslovil prianie, aby sa nám všetkým v budúcom roku darilo a stretli sme sa opäť spolu pri plnení svojich povinností. Zaprial všetkým hlavne pevné zdravie a spokojnosti v osobnom i pracovnom živote.

Záznam príhovoru

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 18.12.2020
Dátum aktualizácie: 5.1.2021