Aktuality

Podporte nás: Venujte 2 % z dane na podporu aktivít TAS UCM v Trnave

Trnavská akademická spoločnosť UCM v Trnave je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, podpora vzdelávania, skvalitňovanie knižničného fondu, skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia UCM v Trnave či finančná podpora študentov s vynikajúcimi študijnými výsledkami.

Tlačivo k poukázaniu 2% z dane OZ TAS UCM v Trnave nájdete TU.

Vyhlásenie spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (vydá Mzdová účtáreň UCM) prosím vyplnené doručte do 20. 04. 2024 na UCM, Nám. Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava, jedným z nasledovných spôsobov:

  • poštou alebo osobne do Podateľne UCM
  • vhodiť do schránky na dverách Podateľne UCM

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť 2 % z dane a všetkým, ktorí sa rozhodli povedať iným, že nás touto cestou môžu podporiť.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr. Matej Lackovič
Zdroj: TAS UCM
Dátum vloženia: 18.3.2021
Dátum aktualizácie: 15.3.2024