Aktuality

Odovzdanie menovacieho dekrétu - doc. RNDr. Havrlentová, PhD., FPV UCM

Dňa 30.3.2021 po úspešnom ukončení habilitačného konania, odovzdal rektor univerzity, prof. Ing. Roman Boča, DrSc., dekrét o udelení titul docentka v odbore molekulárna biológia RNDr. Michaele Havrlentovej, PhD.

Doc. RNDr. Havrlentovej, PhD. srdečne blahoželáme a prajeme pevné zdravie a optimizmu v osobnom aj v pracovnom živote.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 30.3.2021