Aktuality

Oznam pre končiacich študentov

Končiaci študenti (3. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník magisterkého štúdia), ktorí mali nastavenú platnosť preukazu ISIC do 30.6.2021 a absolvujú štátne skúšky v auguste, už majú v systéme predĺženú platnosť preukazu ISIC do 31.8.2021.

Tiež končiaci študenti, ktorí pokračujú v nadštandarde, majú predĺženú platnosť preukazu do 31.8.2021.
Uvedenú zmenu je potrebné si zapísať priložením preukazu k univerzitnému terminálu (prízemie Herdu),
alebo na dalších miestach viď.: https://www.transcard.sk/nova-siet-verejnych-uniterminalov/.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Kšiňan
Zdroj: správca BČK
Dátum vloženia: 15.6.2021