Aktuality

Odovzdanie poverenia výkonom funkcie dekana

Rektor UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. odovzdal dňa 2.8.2021 poverenie výkonom dekana Fakulty zdravotníckych vied UCM prof. MUDr. Ľudovítovi Gašparovi, CSc.

Profesor Ľ. Gašpar bol poverený výkonom funkcie na návrh Akademického senátu Fakulty zdravotníckych vied UCM.

Prof. Gašparovi želáme veľa pracovných úspechov.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 2.8.2021