Aktuality

Prolongácia a vydávanie nových študentských preukazov ISIC

Prolongácia a vydávanie nových študentských preukazov ISIC bude prebiehať v pracovných dňoch, od 02.09.2021 do 30.09.2021, v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. v miestnosti S0.6, na prízemí vľavo, budovy UCM na Nám. J. Herdu. Vstup do miestnosti bude možný iba jednotlivo a len s použitím rúška.

Prváci si môžu skontrolovať, či už majú vyrobený preukaz TU.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Kšiňan
Zdroj: CIKT UCM
Dátum vloženia: 20.8.2021