Aktuality

CVTI SR poskytuje bezplatný prístup k vedeckým informáciám

Poznatky z výskumu, významné diela vedeckej literatúry či odborné databázy sú teraz ešte dostupnejšie. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako inštitúcia pre informačnú podporu vedy a vzdelávania na Slovenku, poskytuje od septembra 2021 registráciu používateľa úplne zdarma.

„CVTI SR spustilo 1. septembra 2021 bezplatné registrácie používateľov do knižnice. Stali sme sa tak otvoreným miestom, z ktorého môže každý občan voľne pristupovať nielen k najnovším vedeckým poznatkom, ale aj k najvýznamnejším dielam slovenskej a svetovej vedeckej literatúry. Práve v tejto dobe považujeme za dôležité, aby sa najnovšie vedecké a technické poznatky dostali bez obmedzení k odbornej i laickej verejnosti. Rovnako existujúci čitatelia si môžu bezplatne predĺžiť svoj knižničný pas,“ konkretizuje Tomáš Fiala, vedúci Odboru knižnično-informačných služieb CVTI SR (CVTISR.sk,2021).

Tu nájdete bezplatné registrácie používateľov.

ZDROJ: https://www.cvtisr.sk/aktuality-pre-siroku-verejnost/majte-pristup-k-najnovsim-vedeckym-informaciam.-aktualne-uz-aj-bezplatne.html?page_id=40649

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Rudolf Husovič, PhD.
Zdroj: CIZ UCM
Dátum vloženia: 7.10.2021