Aktuality

Prof. Sýkora a prof. Miertuš na medzinárodnej konferencii Biotech, Taliansko

V dňoch 3.- 4. októbra sa prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. z FPV UCM a prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. z FF UCM zúčastnili medzinárodnej BIOTECH konferencie v Benátkach.

Konferencia sa konala v historických priestoroch Scuola Grande di S. Marco pri príležitosti 15. výročia založenia MAGI group (https://magiquindici.com/). Ako pripomenul organizátor konferencie a MAGI group CEO Dr. Matteo Bertelli, založenie medzinárodnej skupiny odborníkov MAGI bolo inšpirované profesorkou Rita Levi-Montalcini, nositeľkou Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu. Profesor Stanislav Miertuš vystúpil na konferencii s príspevkom o multidisciplinárnom prístupe v bioetechnológiách a prof. Peter Sýkora o bioetických aspektoch biotechnológií zameraných na génovú terapiu.

Fotogaléria

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 18.10.2021