Aktuality

SAAVŠ publikovala výsledky prieskumu študentskej spokojnosti

Takmer 20 000 študentov a študentiek prvých dvoch stupňov vysokoškolského štúdia sa zapojilo do prvého ročníka prieskumu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ).

Ide o anonymný, doteraz najväčší prieskum vnímania kvality vysokých škôl študentmi na Slovensku, ktorý plánuje SAAVŠ každoročne organizovať. Agentúra bude sledovať, ako sa jednotlivé vysoké školy budú na základe spätnej väzby od študentov zlepšovať a zohľadní to v ich akreditačnom procese.
Prvé výstupy zástupcovia SAAVŠ predstavili na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 29.6. 2021 a týkali sa celkového vnímania školy študentmi, dopadov pandémie na vysokoškolské štúdium a príprave študentov na život po VŠ.

Viac o prieskume: https://saavs.sk/sk/prieskum-prve-vysledky/

Vyhodnotenie UCM:      

UCM – výsledky
PPT prezentácia  k výsledkom, Dr. Kurajda
Kompletné výsledky prieskumu TU.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 8.11.2021
Dátum aktualizácie: 22.11.2021