Aktuality

Odovzdanie dekrétu o udelení titulu docent

Dňa 9. novembra 2021, rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, po úspešnom habilitačnom konaní na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave, odovzdal menovací dekrét o udelení titulu docent pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania molekulárna biológia Mgr. Matejovi Vestegovi, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Novému docentovi srdečne gratulujeme.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 9.11.2021