Aktuality

Zasadnutie Vedeckej rady UCM a odovzdanie dekrétu o udelení titulu docent

Dňa 23. novembra 2021 rokovala Vedecká rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Jedným z bodov zasadnutia bolo odovzdanie dekrétu o udelení titulu docent pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry PhDr. Lukášovi Gajarskému, PhD. po úspešnom habilitačnom konaní na Filozofickej fakulte UCM v Trnave.

Novému docentovi srdečne blahoželáme.

Taktiež bol odovzdaný i dekrét novej členke Vedeckej rady UCM v Trnave, prorektorke pre vonkajšie vzťahy, doc. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 25.11.2021