Aktuality

Pozvánka na prednášku – prof. Dr. F. Renz, Leibniz Universität Hannover

Pozývame Vás na prednášku profesora Dr. Franza Renza, Leibniz Universität Hannover (Nemecko) zameranú na:

  • skúmanie povrchu Marsu
  • analýzu umeleckých obrazov
  • spektroskopické metódy

a ďalšie zaujímavé témy z netradičného uhla pohľadu.

Prednáška v anglickom jazyku sa uskutoční na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 6.4.2022 v budove na Nám. Jozefa Herdu na prízemí, v miestnosti č. Z 03.

Prof. Dr. Franz Renz pôsobí od roku 2008 na pozícii profesora anorganickej chémie na Leibnizovej univerzite v Hannoveri. Venuje sa výskumu  v oblasti materiálovej chémie, komplexnej chémie a molekulárneho magnetizmu. Zaoberá sa tiež fyzikálnym štúdiom nanoskopických objektov pomocou Mössbauerovej spektroskopie. Pôsobil aj na Ochanomizu University v Tokiu a Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Okrem iných ocenení získal v roku 2005 cenu skupiny NASA za výskum Mars Exploration Rover (NASA Group Achievement Award Mars Exploration Rover).

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 3.4.2022
Dátum aktualizácie: 6.4.2022