Aktuality

UCM stúpa hore v najnovšom rebríčku hodnotenia Scimago

Rebríčky hodnotenia univerzít a výskumných inštitúcií sú metrickým nástrojom na analýzu a hodnotenie ich aktivít, výstupov a výsledkov. UCM si v rebríčku hodnotenia Scimago Institutions Ranking (SIR) v tomto roku polepšila.

Za obdobie 2016 – 2020 sa celkovo umiestnila v celosvetovom meradle na 700. mieste oproti minulému roku, kedy sa nachádzala na 808. mieste. V rámci slovenských univerzít sa umiestnila na 9. mieste, čím si polepšila o dve priečky na národnej úrovni.

V najlepšom svetle sa UCM ukázala v oblasti výstupov environmentálnych vied – v rámci Slovenska sme sa umiestnili na 1. mieste, čo na celosvetovej úrovni postačovalo pre 350. miesto či pre 260. pozíciu v rámci krajín OECD.

Vo filozofických a humanitných vedách (celosvetovo na 536. mieste) sme dosiahli piatu priečku v rámci Slovenska. Podobne sme na národnej úrovni uspeli v oblastiach biochémie, genetiky a molekulárnej biológie.

Umiestnenie slovenských vysokých škôl podľa rebríčka Scimago Institution Rankings  (Zdroj: scimagoir.com):

 1. Univerzita Komenského v Bratislave
 2. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
 3. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 4. Technická univerzita v Košiciach
 5. Žilinská univerzita v Žiline
 6. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 7. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 8. Slovenská technická univerzita v Bratislave
 9. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 10. Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 11. Prešovská univerzita v Prešove
 12. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 13. Trnavská univerzita v Trnave
 14. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 15. Ekonomická univerzita v Bratislave

Viac TU a TU.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 28.4.2022
Dátum aktualizácie: 5.5.2022