Aktuality

Harmonogram promócií

Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2021/2022.

19. júla 2022 FPV UCM 1 skupina od 9,30 hod. do 11,30 hod.
Miesto konania: Trnava, Aula UCM, Bučianska ul.

1. skupina od 9,30 hod do 11,30 hod. (Bc., Mgr.) – FPV cca. 43 abs.
denné a externé štúdium Bc., Mgr.
nácvik od 9,30 hod. do 10,30 hod. – akademickí funkcionári o 10,15 hod.
začiatok promočného aktu 10,30 hod.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Zuzana Mikulková, MBA.
Zdroj: Organizačné oddelenie UCM
Dátum vloženia: 1.7.2022