Aktuality

Výzva na zapojenie sa do súťaže

Občianske združenie YOUTH FOR EQUALITY vyhlasuje súťaž

Radi by sme Vás poprosili o vyplnenie krátkeho dotazníka do 25.8.2022, ktorý je súčasťou nášho projektu Green Three Seas Initiative a na základe ktorého budeme vytvárať 1.stratégiu na zvýšenie zručností mladých ľudí pre budúci zelený trh práce a 2. praktické workshopy.

Spomedzi respondentov (respondent musí byť vo veku 18 rokov či viac a bývať na Slovensku alebo sa tu zapájať do aktivít, každý respondent môže dotazník vyplniť len raz) vyberieme 1.9.2022 troch výhercov, ktorí získajú jednu z troch cien:

1. výhra 50 EUR

2. ročné členské v organizácii, ktoré zahŕňa možnosť účasti na lokálnych a medzinárodných projektov, podpora mentorov pri tvorbe vlastného komunitného projektu

3. balíček chutných produktov od našich partnerských organizácií z rôznych krajín EU

V prípade otázok kontaktujte prosím infojohn(zav.)doeyouthforequality.sk

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 2.8.2022