Aktuality

FINALISTI ESET SCIENCE AWARD 2022

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award pozná tohtoročnú finálovú pätnástku. Tvoria ju špičkové vedecké osobnosti, mladé talenty aj osobnosti vysokoškolského vzdelávania z celého Slovenska.

UCM má vo finálovej pätnástke zástupcu – je ním prof. Ing. ROMAN BOČA, DrSc. (Fakulta prírodných vied), ktorý je finalistom ocenenia Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku.

Profesor Roman Boča pôsobí na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Venuje sa oblasti anorganickej chémie. Je zakladateľom vedeckej školy kvantovej chémie koordinačných zlúčenín a experimentálnej a teoretickej magnetochémie na Slovensku. V rámci výskumu spolu s tímom pracuje na vývoji nových látok a materiálov umožňujúcich realizáciu digitálneho kódu na báze jednomolekulových magnetov, ktorými sa dajú vytvoriť záznamové nanomédiá s gigantickou pamäťovou kapacitou. Je autorom rozsiahlych softvérov v oblasti kvantovej chémie, ktoré boli globálne distribuované cez Quantum Chemistry Program Exchange (QCPE), USA. Znalosti z kvantovej mechaniky zužitkoval v oblasti teoretickej magnetochémie, ktorú rozvíja desiatky rokov. Publikoval vyše 350 karentovaných publikácií prevažne v zahraničných periodikách európskeho a svetového impaktu. Jeho práce sa vyznačujú vysokou citovanosťou (vyše 8700 citácií, Hishov citačný index 47), pričom profesorova najcitovanejšia publikácia má doteraz cez 820 citácií. Je autorom 20 monografií, z ktorých posledná „A Handbook of Magnetochemical Formulae“ vyšla vo svetovom vydavateľstve Elsevier v rozsahu 1010 strán naprieč všetkými kontinentmi. Bol riešiteľom radu domácich a zahraničných projektov s podporou grantových agentúr GAV, APVV, VEGA, DAAD, ESF a COST. Bol zodpovedným riešiteľom a vedeckou osobnosťou Centra excelentnosti APVV „Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín“. Rozvinul širokú vedeckú spoluprácu v Európe aj mimo nej. Vychoval rad diplomantov a doktorandov a bol mentorom viacerých docentov/profesorov. Skúsenosti získal, ale aj odovzdával na vedeckých pobytoch po celom svete vrátane Japonska, Francúzska, USA, Nemecka a Kanady. Bol ocenený ako „Vedec roka SR 2011“.

Gratulujeme.

Možnosť zapojiť sa do hlasovania o Cene verejnosti:
Zapojte sa do hlasovania o Cene verejnosti a vyberte vedkyňu či vedca, ktorého práca vás najviac zaujala. Svoj hlas môžete poslať finalistke alebo finalistovi v kategórií Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku.
Partnerom podujatia a hlasovania Ceny verejnosti je RTVS.

Slávnostné vyhlásenie laureátov ESET Science Award aj Ceny verejnosti môžete sledovať 15. októbra 2022 o 21.35 na Jednotke.
Hlasovanie prebieha do 13. októbra 2022 (23:59).

Hlasujte TU → https://www.esetscienceaward.sk/sk/hlasovanie-verejnosti

Viac → TU.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 26.9.2022
Dátum aktualizácie: 29.9.2022