Aktuality

Konšpiračný index na Slovensku je v porovnaní so svetom extrémne vysoký

Centrum pre bioetiku na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s agentúrou Focus zisťovalo v dňoch 10.8. - 21. augusta 2022 na reprezentatívnej vzorke 1514 respondentov hodnotu tzv. konšpiračného indexu na Slovensku.

Ukázalo sa, že konšpiračný index na Slovensku dosahuje hodnotu 30,27, čo jedna z úplne najvyšších hodnôt zo všetkých krajín, kde sa prieskum podľa tejto metodiky doteraz realizoval. Pre porovnanie, v štúdii francúzskych vedcov publikovanej vo vedeckom časopise Social Science Information v júni 2021, najvyššiu hodnotu konšpiračného indexu 25,29 zo skúmaných 22 štátov dosahovalo Turecko, najnižšiu Dánsko 6,29.

Konšpiračný index sa počíta ako priemer kladných odpovedí na štandardné konšpiračné otázky. Na Slovensku najväčší počet respondentov súhlasil s tvrdením, že pravda o škodlivých účinkoch vakcín je cielene pred verejnosťou ukrývaná (46,6 %) a s tvrdením, že bez ohľadu na to, kto je oficiálne na čele vlád alebo organizácií, existuje určitá skupina ľudí, ktorá tajne kontroluje chod sveta a spoločne ho ovláda (45 %).

Tieto zistenia sú v súlade s výsledkami prieskumu GLOBSEC uskutočnenom v roku 2020 na 10 krajinách východnej a strednej Európy, ktorý zistil, že v priemere 56 % respondentov je náchylných veriť nejakému konšpiračnému tvrdeniu, čo najvyššie percento spomedzi týchto krajín.

Výskum Centra pre bioetiku na UCM naznačuje, že Slovensko je nielen východo a stredo-európskym nechvalným rekordérom v akceptovaní konšpiračných teórií, ale dokonca celosvetovým.

Výskum bol uskutočnený v rámci európskeho operačného programu Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (2020-2023), ktorý získala Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD
Zdroj: Centrum pre bioetiku KFAF FF UCM v Trnave
Dátum vloženia: 14.10.2022
Dátum aktualizácie: 19.10.2022