Aktuality

Oznam o výsledku doplňujúcich volieb do AS UCM za rektorát

Dňa 30. novembra 2022 sa konali doplňujúce voľby do AS UCM za rektorát UCM. Uskutočnili sa v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a ich priebeh nebol ničím narušený.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 49
Počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky: 35
Volebná účasť: 71,43 %
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov: 35
 
Zvolený kandidát za rektorát do AS UCM:
Ing. Roman Mareš
22 hlasov, 62,86 % úspešnosť 
 
Zvolený náhradník za rektorát do AS UCM:
Ing. Rudolf Husovič, PhD.
13 hlasov, 37,14 % úspešnosť
 
Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: JUDr. Viktor Hromada, LL.M., MBA., predseda volebnej komisie
Dátum vloženia: 30.11.2022
Dátum aktualizácie: 7.12.2022