Aktuality

Venuj sa fyzioterapii a rádiologickej technike vďaka špičkovému vybaveniu v úzkom kontakte s praxou

Prístroje, technika a praktická výučba pripravia budúcich zdravotníkov do reality čo najlepšie. Pomôžu im nadobudnúť praktické poznatky už počas štúdia a tým aj široké uplatnenie. 

Jedným zo zariadení na Fakulte zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FZV) je Anatomage. Ako už názov hovorí, slúži najmä na vyučovanie anatómie. Tento virtuálny pitevný stôl v životnej veľkosti má najvyspelejší systém 3D zobrazenia ľudského tela. Študenti si môžu vizualizovať anatómiu presne tak, ako by to bolo reálne a vidia presne to isté, čo mohli doteraz sledovať iba v priestoroch pitevne. Zariadenie skvalitňuje vzdelávanie nielen v anatómii, ale aj v histológii, fyziológii a rádiológii. 

Moderné zariadenia, s ktorými sa absolventi stretnú aj v praxi, nechýbajú ani v učebni fyzioterapie. Napríklad Biodex Balance system je jednoduchý a účinný prístroj na testovanie a nácvik rovnováhy. Podobne funguje aj prístroj Alfa, ktorý je určený aj na tréning najmä pre neurologických a ortopedických pacientov, napríklad po mŕtvici, trpiacich svalovou dysfunkciou a Parkinsonovou chorobou či po vykĺbení bedra alebo kolena. Vo vyučovacom procese nechýba ani Spinal Mouse. Ide o technológiu porovnateľnú s röntgenom, ktorá dokáže počítačom merať zakrivenie chrbtice. Pri viacerých fyzioterapeutických postupoch si môžu študenti vyskúšať systém Redcord spadajúci do metodiky cvičenia v závese. Slúži nielen na diagnostiku a aktívnu terapiu, ale je ho možné využiť aj v tréningovom procese.

Praktickú výučbu okrem pokročilej techniky zabezpečuje najmä spolupráca s poprednými zdravotníckymi, rehabilitačnými a kúpeľnými zariadeniami u nás i v zahraničí, ako napríklad Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakultná nemocnica Trnava, Onkologický ústav sv. Alžbety. Najviac zahraničných partnerstiev má FZV uzatvorených v Českej republike, v Poľsku, Taliansku a Chorvátsku. Prostredníctvom programu Erasmus+ môžu študenti, ale aj absolventi získavať praktické skúsenosti v zdravotníckych zariadeniach v rámci celej Európskej únie.


Akreditované študijné programy

Bakalár
fyzioterapia / denná a externá forma
rádiologická technika / denná a externá forma

Magister
fyzioterapia / denná a externá forma

Termín podania prihlášok je do 30. apríla 2024.

Všetky potrebné informácie o štúdiu a prijímacom konaní nájdete TU. 

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Brník, PhD.
Zdroj: Fakulta zdravotníckych vied
Dátum vloženia: 22.3.2023
Dátum aktualizácie: 11.4.2024