Aktuality

Ako napísať úspešnú žiadosť na mobilitu? Zistite to na workshope

Seminár sa uskutoční 3. mája.

V spolupráci so SAIA, n.o. pozývame všetkých doktorandov, pedagógov a výskumníkov na seminár Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí – Ako napísať úspešnú žiadosť?, ktorý sa uskutoční v stredu 3. mája 2023 od 10:30 - 12:00 hod. v prednáškovej miestnosti S0.2 na Herdu.

Program:
1. Akademické mobility – Štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád.
2. CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá.
3. Akcia Rakúsko-Slovensko – spolupráca vo vede a vzdelávaní: štipendiá a projekty.
4. NŠP – Národný štipendijný program SR.
5. EURAXESS – Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov.
6. Krok za krokom k úspešnej žiadosti: Ako napísať motiváciu, odborný program? Ako získať akceptačný list? Odporúčania.
7. Diskusia.

Prednášajúce: 
Mgr. Kristína Sallerová, riaditeľka programu Akcia R-S a administrátorka programu NŠP a Mgr. Beáta Košťálová, koordinátorka akademických programov SAIA, n. o.

Vložil: Kristína Kameníková
Zdroj: Oddelenie medzinárodných vzťahov
Dátum vloženia: 25.4.2023