Aktuality

UCM získala zelený certifikát

Organizácia SEWA udelila našej univerzite zelený certifikát za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov v roku 2022 prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s..

SEWA je autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektroodpad, batérie a obaly a neobalové výrobky. Pomáha firmám, inštitúciám, obciam a mestám bezstarostne sa zbavovať starých elektrozariadení a batérií. Pomáha dovozcom a výrobcom elektrozariadení, batérií a akumulátorov a obalov rásť tým, že za nich plníme legislatívne normy vyplývajúce zo zákona o odpadoch.

SEWA je členom European Recycling Platform (ERP), ktorá poskytuje plnenie zákonných povinností výrobcov pre elektro, obaly a batérie naprieč Európou.

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: Bc. Kristína Kameníková
Zdroj: UCM v Trnave
Dátum vloženia: 9.6.2023