Aktuality

Téma Slovákov a Čechov v zahraničí prilákala na UCM medzinárodné kapacity

Medzinárodné vedecké sympózium bolo zamerané na aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy v prostredí slovenských a československých komunít v Kanade a Argentíne. 

Toto prestížne podujatie sa konalo v dňoch 21. a 22. júna 2023 na pôde našej univerzity a pozostávalo zo 16 pozvaných prednášok popredných odborníkov, ale aj mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, medzi ktorými boli riešitelia projektu APVV 20-0263 (s takmer rovnomenným názvom) a vybraní zahraniční hostia, ktorí participujú na riešení cieľov projektu: prof. Cecilia Rokusek, Dr. Dalibor Mikuláš, prezidentka a viceprezident National Czech and Slovak Muzeum and Library, Iowa (USA), ktorí prezentovali české a slovenské skúsenosti v Severnej Amerike - dokumentáciu reálií českých a slovenských Američanov v ich múzeu, prof. Marián Mark Stolárik, Ph. D., emeritný profesor University of Ottawa (Kanada) vysvetlil ako Slováci v zahraničí pomáhali katolíckej cirkvi na Slovensku prežiť komunizmus v rokoch 1948-1989, César Emílio Mangiaterra zo Slovenského kultúrneho spolku v Buenos Aires (Argentína) analyzoval viacero údajov a niekoľko otázok o Slovákoch v Argentíne a Dr. Vendula Hingarová z Univerzity Karlovej v Praze (Česká republika) predstavila súhrnné dielo o slovenskej, českej a československej publikačnej činnosti a tlači v Argentíne. Jednu z plenárnych prednášok mal prof. Ján Botík, emeritný profesor na UKF v Nitre, ktorý priblížil situáciu slovenských imigrantov - pestovateľov bavlny v argentínskej provincii Čako.

Sympózia sa zúčastnili aj partneri predmetného projektu: predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Mgr. Milan Ján Pilip a predseda Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič. Špeciálnym hosťom a diskutujúcim bol exminister zahraničných vecí SR a odborník na slovensko-americké vzťahy Dr. Pavol Demeš. Účastníkov pozdravil a privítal i prodekan FF UCM Dr. Demčišák.

Pri tejto príležitosti rektorka UCM v Trnave odovzdala pamätné medaily k 25. výročiu založenia našej univerzity profesorovi Stolárikovi a profesorovi Botíkovi za ich dlhoročnú spoluprácu a príspevok k rozvoju vedy a výskumu na UCM v Trnave.

Sympózium splnilo svoj účel nielen v kontexte plnenia cieľov projektu, ale prispelo k vytvoreniu nových vzťahov a posilneniu ďalšej medziinštitucionálnej spolupráce v problematike výskumu a prezentácie slovenskej a československej kultúry v zahraničí.

----------------------------------------

Za spoluprácu pri organizovaní sympózia patrí vďaka Dr. Mikulášovi (NCSML).
Za organizáciu a úspešný priebeh patrí vďaka Dr. Kurajdovi (FF UCM). 

Bližšie informácie o sympóziu na: https://ff.ucm.sk/sk/sympozium/
Bližšie informácie o projekte na: http://ketno.ff.ucm.sk/sk/apvv-slovaci-v-amerike/Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Brník, PhD.
Zdroj: Filozofická fakulta UCM
Dátum vloženia: 23.6.2023
Dátum aktualizácie: 27.6.2023