Aktuality

Slávnostné otvorenie akademického roka bude 18. septembra

Ďalší semester je pred nami. Kedy sa začína výučba?

V pondelok 18.9. o 13:00 sa Aula Jozefa Matúša na Bučianskej ulici stane dejiskom slávnostného otvorenia nového akademického roka 2023/2024. V rámci programu vystúpia predseda Akademického senátu UCM doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. so správou o činnosti senátu a príhovor prednesie pani rektorka UCM prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., ktorá zároveň ocení svojou Cenou rektorky aj zamestnancov a študentov, ktorí prispeli k rozvoju univerzity. Okrem toho sa dozvieme aj laureátov Plakety - Ceny Jána Sambucusa, ktorou sa oceňujú významné osobnosti z výchovnovzdelávacej a vedeckovýskumnej oblasti z radov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Na pôde UCM privítame aj významných hostí a vypočujeme si ich zaujímavé príhovory. Na otvorení bude prebiehať aj udelenie ocenení. Slávnostná ceremónia sa bude aj streamovať a pozrieť si ju môžete aj tu. 

Ako sme uviedli, slávnostné otvorenie prebehne v pondelok 18. septembra. Prednáškové miestnosti otvoria fakulty rôzne. Filozofická fakulta začína výučbu už 19. septembra, rovnako aj Fakulta masmediálnej komunikácie a Fakulta zdravotníckych vied v Piešťanoch. 

O týždeň neskôr, konkrétne 25. septembra, odštartujú výučbu Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a taktiež aj Inštitút manažmentu. 

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Brník, PhD.
Zdroj: PR UCM
Dátum vloženia: 12.9.2023
Dátum aktualizácie: 19.9.2023