Aktuality

Na UCM máme dvoch nových profesorov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes vymenovala 48 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Medzi nimi sú dvaja, ktorí pôsobia na Fakulte prírodných vied UCM.

Novovymenovanou profesorkou a profesorom z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sú: 

  • prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., profesorka molekulárnej biológie

    Profesorka Matušíková sa dlhodobo venuje molekulárnej biológii a fyziológii rastlinného stresu. Na UCM pôsobí od roku 2015. Jej profesionálne aktivity sú zamerané na mechanizmy v rastlinách, pomocou ktorých tieto čelia znečisteniu životného prostredia toxickými kovmi ako arzén či kadmium. Snaží sa identifikovať gény a proteíny, pomocou ktorých je možné selektovať odrody plodín využiteľných pre ekologickú dekontamináciu pôd. V skoršom výskume jej výsledky ako prvé potvrdili, že mäsožravé rastliny trávia svoju korisť vlastnými enzýmami a izolovala aj vôbec prvé jadrové gény z mäsožravej rastliny. 

  • prof. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD., profesor molekulárnej biológie

    Profesor Ondrejovič je absolventom UCM. Jeho profesijný záujem je orientovaný na enzýmové a fermentačné biotechnológie. V rámci vedeckých projektov sa venuje biotechnologickej príprave bioplastov s programovaným uvoľňovaním biopolyméru, ale aj biodegradácii organických farbív v znečistených vodách pomocou enzýmov z vláknitých húb, tzv. bielej hniloby. Angažuje sa aj oblasti prípravy nových antivirálnych liečiv, konkrétne na dizajn, syntézu a testovanie aktivity nových špecifických inhibítorov proteáz koronavírusu SARS-CoV-2.

Prezidentka SR v príhovore zdôraznila, že akademický titul, ktorý budú používať, znamená aj záväzok naďalej odovzdávať študentom a spoločnosti to najlepšie zo seba – svoj čas, energiu, odborné a tvorivé schopnosti, svoj osobnostný potenciál.

Kolegom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Brník, PhD.
Zdroj: FPV
Dátum vloženia: 13.9.2023
Dátum aktualizácie: 28.9.2023