Aktuality

Budúcnosť občianskej spoločnosti je dôležitá

Trnavský samosprávny kraj a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave zorganizovali 23. októbra 2023 druhý ročník konferencie o občianskej spoločnosti s názvom: Spolu tvoríme kraj. 

Témami panelových diskusií boli podmienky pôsobenia, úspechy, príklady dobrej praxe aj výzvy, s ktorými sa zástupcovia občianskej spoločnosti a predstavitelia regionálnej samosprávy stretávajú na území Trnavského samosprávneho kraja.

Neziskový sektor má význam

Prvou časťou konferencie bola diskusia o úlohách občianskeho sektora na Slovensku. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič na túto tému diskutoval aj s prorektorkou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Andreou Čajkovou a splnomocnencom vlády pre občiansku spoločnosť Filipom Vagačom. Medzi iným spomenuli aj role neziskového sektora vo fungovaní demokratického štátu, financovanie občianskych organizácií a jej finančnú udržateľnosť. Hostia poukázali najmä na zapájanie občianskeho sektora do rozhodovacích procesov v mestách, krajoch, či na štátnej úrovni.

Trnavský kraj sa nemá čoho báť

„Počas diskusie som prítomných ubezpečil, že Trnavská župa bude aj naďalej podporovať občiansku spoločnosť a napomáhať jej rozvoju, pretože to prispieva k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov. A to bez ohľadu na to, aký vzťah k občianskej spoločnosti, či tretiemu sektoru bude nová vládna reprezentácia uplatňovať. Rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku je témou s mnohými presahmi a súvislosťami. V posledných dňoch to vnímame možno ešte umocnenejšie ako obdobia predtým. Výrazné hodnotové rozpory politických strán vo vzťahu k občianskej spoločnosti znamenajú pre tretí sektor nestabilitu a nejasnú perspektívu z hľadiska podmienok pre ich fungovanie. Ak volení zástupcovia vnímajú tretí sektor ako protivníka, môže to mať negatívny dopad na poskytované služby, ktoré verejný sektor nedokáže zabezpečiť inak,“ uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. 

Lokálny impakt 

Druhá časť podujatia sa zameriavala na význam a úlohy občianskeho sektora pre spoločnosť. Diskutéri, ktorými boli Katarína Hallová z Elektrárňa Piešťany, László Öllös z Fórum Inštitútu, Miroslav Dzurech z Trnavskej arcidiecéznej charity v Trnave a Milan Ivančík z organizácie YourLOX, informovali o význame tretieho sektora pre spoločnosť, ale aj o spolupráci organizácií s Trnavským samosprávnym krajom ako príklad dobrej praxe. Zároveň hľadali odpoveď na otázku, ako podporiť angažovanosť občanov v dobrovoľníckych organizáciách.

Súčasťou konferencie boli aj prezentácie Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja, informácie o participatívnom rozpočte na stredných školách a svoje aktivity predstavilo aj združenie Chcem tu zostať.

Ako doplnil župan Viskupič, „významným nástrojom na podporu občianskych aktivít, ktoré zásadne prispievajú k rozvoji Trnavského kraja a napĺňajú jeho potenciál, je aj Fond na rozvoj Trnavského kraja. Za dôležitý považujeme aj participatívny rozpočet Tvoríme kraj, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu kraja. Zapájanie a aktívne rozhodovanie obyvateľov prebieha od roku 2019, kedy bol prvýkrát spustený tento participatívny rozpočet a za štyri ročníky sme doň dokopy investovali jeden milión eur.“


Trnavská župa konferenciu v priestoroch Elektrárne Piešťany pripravila v spolupráci s KIRA – Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou a s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Brník, PhD.
Zdroj: Tlačová správa TTSK, PR UCM
Dátum vloženia: 3.11.2023
Dátum aktualizácie: 15.11.2023