Aktuality

Naša rektorka Katarína Slobodová Nováková je medzi nominovanými na Slovenku roka

Nominácia etnologičky a výskumníčky v kategórii vzdelávanie už teraz oceňuje jej pracovné úspechy a odhodlanie a zároveň je aj výrazným uznaním pre našu univerzitu. Podporte svoju alma mater zapojením sa do hlasovania!

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS odštartoval 16. ročník čitateľskej ankety Slovenka roka, ktorá každoročne vyhľadáva a oslavuje úspechy, tvrdú prácu a prínos výnimočných Sloveniek v rôznych oblastiach života. V rámci tohtoročnej ankety bolo nominovaných 27 úspešných Sloveniek v deviatich kategóriách, vrátane kategórie vzdelávanie. 

Nominácia rektorky UCM prof. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD., je uznaním jej významného prínosu k rozvoju akademickej sféry a vzdelávania na Slovensku. Ako dlhoročná členka akademickej komunity a v súčasnosti rektorka jednej z popredných slovenských univerzít sa výrazne podieľa na formovaní vzdelávacích trendov a politík, ktoré majú priamy dopad na budúce generácie študentov. Zároveň jej nominácia pozitívne vplýva na propagáciu UCM. 

V kategórii vzdelávanie sú nominované okrem rektorky UCM aj riaditeľka Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji Katarína Kubišová a zriaďovateľka 1. Súkromného Banskobystrického gymnázia Martina Murgašová.
Ako hlasovať?

Anketa Slovenka roka ponúka verejnosti možnosť hlasovať za svoje favoritky v jednotlivých kategóriách formou SMS, kupónov alebo prostredníctvom internetového hlasovania na oficiálnej stránke http://www.slovenkaroka.sk. Hlasovanie, ktoré spája čitateľov týždenníka Slovenka s divákmi a poslucháčmi RTVS, vyvrcholí 20. júna počas slávnostného galavečera v Slovenskej filharmónii, ktorý bude priamo prenášaný RTVS na Jednotke.

Pozývame všetkých, aby podporili našu pani rektorku a ukázali silu našej akademickej komunity tým, že jej odovzdajú svoj hlas a prispejú tak k oceneniu jej výnimočného príspevku k vzdelávaniu a kultúre na Slovensku.

Hlasovať môžete do 20. júna 2024 – 12.00 hod., prostredníctvom SMS na číslo 7400 v tvare: SR 18, kupónmi z týždenníka Slovenka alebo online. Cena SMS je 1 eur s DPH., službu zabezpečuje spoločnosť goodgames, s. r. o.

Hlasovaním sa zapojíte do súťaže o exkluzívny dovolenkový pobyt pre 2 osoby v Ománe od CK Hydrotour.


Rozhovor s rektorkou prof. Katarínou Slobodovou Novákovou o jej nominácii v Trnavskom rádiu.

 O Kataríne Slobodovej Novákovej

Výchove a vzdelávaniu budúcich etnológov sa venuje už takmer 20 rokov. Vo svojich aktivitách sa zameriava na vzdelávanie študentov všetkých stupňov štúdia najmä v oblasti tradičnej materiálnej kultúry, kultúrneho dedičstva a etnických minorít. Ako jedna z mála na Slovensku sa venuje témam agrárnej či kulinárnej kultúry, tradičnému transportu a téme horského nosičstva, či Slovákom v zahraničí. Je najmladšou profesorkou etnológie na Slovensku. Výskumy a pobyty realizovala spolu so svojimi študentmi doma i v zahraničí, najmä v africkej Tanzánii, Zambii, irackom Kurdistane, či Kanade, školila zahraničných doktorandov z partnerských univerzít.Publikovala viacero, pre rozvoj odboru, kľúčových monografii a vedeckých štúdii, učebných textov pre študentov, venuje sa i popularizácii etnológie ako vedy a prezentuje širokej verejnosti skúmané témy formou populárno-vedeckých publikácií, prednášok, výstav či popularizačných rozhovorov pre médiá. Je členkou viacerých vedeckých rád univerzít, členkou Národopisnej spoločnosti Slovenska i Českej národopisnej spoločnosti. Za svoje publikácie získala viacero ocenení. Intenzívne sa zasadzuje za väčšiu podporu malých odborov humanitných a spoločenských vied a docenenie ich významu v spoločnosti. Na univerzite pôsobila ako vedúca katedry etnológie a mimoeurópskych štúdii, prodekanka pre vzdelávanie a dve obdobia ako dekanka Filozofickej fakulty. Iniciovala vznik študentského ombudsmana pre študentov so špecifickými potrebami a výrazne podporuje aktivity študentskej rady UCM, študentských médii, študentských skupín a záujmových združení na univerzite. Pracovné i osobné krédo: Na klamstvo treba mať pamäť, na pravdu treba mať odvahu!

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
Dátum vloženia: 12.3.2024