Aktuality

UCM chce patriť v strednodobom horizonte medzi 5 najlepších univerzít na Slovensku s medzinárodným presahom aktivít

Podľa rektorky univerzity tomuto cieľu prispôsobuje univerzita strategické plánovanie a kroky. Svedčí o tom postupný progres v kvalite vzdelávania, vedy a výskumu, ale aj priestorového vybavenia univerzity. 

„Už dávno nie sme len regionálna univerzita, ale patríme medzi špičkové vedecko-pedagogické pracoviská s úspešnými absolventmi v širokom spoločenskom uplatnení,“ hovorí rektorka UCM v Trnave profesorka Katarína Slobodová Nováková.

Neustále budujeme nové laboratóriá

Svedčí o tom aj nedávno vybudované Kreatívne centrum Skladová, ktoré je súčasťou Fakulty masmediálnej komunikácie. Centrum ponúka pre študentky a študentov nové laboratóriá, game hub či múzeum herných konzol. Vysoká škola sa tak môže pýšiť novým priestorom pre talenty z herného či audiovizuálneho priemyslu. Novými špecializovanými laboratóriami a prístrojmi sa môže pochváliť taktiež Fakulta prírodných vied UCM. Tam univerzita investovala počas COVID-u a vďaka vysokému projektovému čerpaniu z fondov EÚ ide o najväčšie infraštruktúrne zmeny. „Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je dobrým príkladom v prepájaní vedeckého poznania a tvorivej činnosti,“ potvrdil tajomník Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky Róbert Zsembera na svojej nedávnej návšteve našej alma mater. 

Máme medzinárodný rozmer

„Univerzita sv. Cyrila a Metoda počas svojej viac ako 25-ročnej histórie vychovala okolo 28-tisíc absolventov. To, že na vysokej škole držia krok s dobou, potvrdzuje, okrem iného, aj snaha vedenia univerzity neustále zlepšovať prostredie pre svojich študentov a študentky. Nemenej dôležitým je pre vysokú školu kontakt s medzinárodným prostredím,“ povedal Róbert Zsembera, ktorý vyzdvihol práve medzinárodné aktivity univerzity. 

Zástupcovia školy budú napríklad vďaka úspešnej žiadosti súčasťou medzinárodného veľtrhu v austrálskom Perthe, kde začiatkom marca odlietajú predstavitelia vyše desiatky slovenských univerzít, ktorí budú súčasťou delegácie ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže.

Spolupracujeme v rámci regiónu a mesta

Univerzita je aj dôležitým aktérom regionálneho rozvoja. Patrí medzi významných zamestnávateľov v krajskom meste. Spolupracuje s inštitúciami verejnej správy a podieľa sa na mnohých aktivitách a podujatiach v regióne. Na vysokej škole študuje viac ako 5-tisíc študentiek a študentov v 146 študijných programoch v 3 stupňoch štúdia.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda a Trnavská univerzita sa môžu pochváliť aj snahou o vytvorenie spoločného konzorcia. Obidve trnavské univerzity sa zapojili do výzvy ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. Ambíciou oboch univerzít je budovanie spoločného vedeckého a kreatívneho parku a spoločných vedeckých tímov, ako aj vytváranie nových spoločných študijných programov a spoločných študentských médií.

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
Zdroj: PR UCM, MINEDU
Dátum vloženia: 18.3.2024
Dátum aktualizácie: 26.3.2024