Aktuality

Informácia o zasadnutí Vedeckej rady UCM
V utorok 15. októbra 2013 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady UCM, ktoré otvoril a viedol rektor Dr. h. c. doc. Doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. Hlavnými bodmi programu bolo schválenie návrhu udelenia čestného titulu Doctor honoris causa prof. Zygmuntovi Baumanovi, ktorého schválila na návrh Vedeckej rady FMK a prof. PhDr. Václavovi Furmánkovi, DrSc., ktorého schválila na návrh Vedeckej rady FF.
Čítajte viac...

Vložil: Kamil Adamec
Dátum vloženia: 22.10.2013