Projektové centrum

Mgr. Barbora Jančíová
referent pre domáce projekty
Miestnosť: 112b
Nám. J. Herdu 2, Trnava
Telefón: 033 5565 146
Email: barbora.janciova(zav.)ucm.sk