Ďalšie aktuality

Mikuláš na univerzite
Dňa 7.12.2019 (v sobotu) v dopoludňajších hodinách sa v aule UCM na Bučianskej ulici uskutočnilo milé podujatie pre našich najmenších – MIKULÁŠ NA UNIVERZITE.
čítať viac
STT mobility – Výzva
Oddelenie vonkajších vzťahov Vám ponúka možnosť zúčastniť sa nepedagogickej Erasmus mobility v letnom semestri 2019/2020 a v období krátko pred ním.
čítať viac
Prezentácie výsledkov inštitucionálnych projektov
Dňa 3.12.2019 sa konali prezentácie výsledkov inštitucionálnych projektov podporených z Fondu pre podporu výskumu UCM.
čítať viac
Stromček detských prianí
Oddelenie práce s verejnosťou tento rok zorganizovalo akciu, počas ktorej môžete obdarovať deti z Centra pre deti a rodiny (Detský domov) Trnava prostredníctvom kúpy darčeka, ktorý si želajú.
čítať viac
Pozvánka na prednášky prof. F. Čermáka (ČR)
FF UCM v Trnave Vás srdečne pozýva na vedecké prednášky významného českého jazykovedca, prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc.

PONDELOK: 9. 12. 2019
čítať viac
Survival Weekend
Uplynulý víkend, v dňoch piatok 29.11.2019 až nedeľa 01.12.2019, sa pre prichádzajúcich Erasmus študentov UCM uskutočnil vo Vysokých Tatrách „Survival Weekend“, ktorý s finančnou podporou Oddelenia vonkajších vzťahov UCM pripravili a zorganizovali členovia ESN Trnava. Pre...
čítať viac
Oznámenie o habilitačnej prednáške – PhDr. Jana Radošinská, PhD.
Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle  Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých...
čítať viac
Oznámenie o habilitačnej prednáške – PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.
Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle  Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých...
čítať viac