Aktuality

Inaugurácia dekanky Fakulty masmediálnej komunikácie UCM

V stredu  19. 12. 2018 rektor UCM v Trnave,  prof. Ing. Roman Boča, DrSc., inauguroval do funkcie dekanky Fakulty masmediálnej komunikácie doc. PhDr. Ľudmilu Čábyovú, PhD., ktorá na pozícii dekana vystriedala doc. Ing. Rudolfa Rybanského, CSc. Pani dekanka vstúpi do funkcie dňa 1.1.2019.

Prajeme novej pani dekanke vo funkcii veľa úspechov a správnych rozhodnutí.

Fotogaléria

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 20.12.2018