Aktuality

Pracovné stretnutie rektora UCM k napĺňaniu Memoranda o porozumení s TTSK

9. októbra 2019 sa pán rektor UCM prof. Ing. R. Boča, DrSc., prorektor pre rozvoj doc. Ing. J. Bednárik, PhD, riaditeľ IFBLR MUDr. J. Štofko, PhD. MPH a vedúca oddelenia práce s verejnosťou Ing. J. Štefánková, Ph.D. stretli s riaditeľmi odborov Trnavského samosprávneho kraja -  s  Mgr. Júliusom Fekiačom, riaditeľom Úradu TTSK, PhDr. Luciou Šmidovičovou, MPH  z odboru zdravotníctva, Mgr. Stanislavom Pravdom z odboru školstva, Ing. Blaženou Flamíkovou z odboru sociálnych vecí, Mgr. Ľubošom Krajčírom z odboru správy majetku a investičných činností a Mgr. Viktorom Marošim z odboru analýz a organizačných činností s cieľom zintenzívnenia spolupráce oboch inštitúcií a konkrétneho napĺňania  podpísaného  memoranda o spolupráci. I keď aj doteraz sme na viacerých aktivitách kooperovali, v budúcom období  predpokladáme zintenzívnenie kontaktov, spolupráce a spoločných aktivít pre prospech univerzity, TTSK a obyvateľov celého regiónu.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 9.10.2019
Dátum aktualizácie: 10.10.2019