Budova IFBLR UCM

Budova Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave, ul. Rázusova 40 v Piešťanoch