doc. Ing. Olena Plaksiuk, PhD.

kontakt: tel. 033 556 56 32
e-mail: olena.plaksiuk(zav.)ucm.sk

Je absolventkou Východoeurópskej Univerzity ekonómie a manažmentu v Ukrajine. Titul PhD. získala na Klasickej súkromnej univerzite v Záporoží a titul docent v odbore podniková ekonomika. Na Čerkaskej štátnej technologickej univerzite (Ukrajina) pracovala ako docentka Katedry manažmentu a obchodnej správy. Jej pedagogická, výskumná a publikačná činnosť, na ktorej sa aktívne podieľa, sa zameriava na štúdium regionálneho ekonomického rozvoja krajiny pod vplyvom sociálnych a ekonomických záujmov spoločnosti, podnikania a vlády. Je autorkou a spoluautorkou viac ako 50 publikácií, z ktorých 25 je indexovaných v medzinárodne uznávaných vedeckých databázach a členkou niekoľkých vedeckých rád medzinárodných vedeckých konferencií a časopisov. Je vedúcou viac ako 80 bakalárskych a diplomových prác. Od roku 2019 žije na Slovensku. Vo voľnom čase sa venuje turistike a cestovaniu. Zaujíma ju najmä bohatá história, jedinečné tradície, mestá a historická architektúra Slovenska.