INFOTRAC

Multiodborová databáza Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage. poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:

  • AcademicOneFile - databáza s obsahom viac ako 18 000 titulov určených pre akademické a vedecké knižnice,
  • GeneralOneFile - databáza s obsahom viac ako 14 000 titulov určených pre verejné a iné knižnice,
  • Infotrac Custom Journal - databáza s obsahom viac ako 25 000 titulov určených na výber titulov charakterizujúcich profil každej knižnice jednotlivo.

Prístup do celej kolekcie titulov je zabezpečený prostredníctvom IP adries UCM na web adrese: http://www.galepages.com/cyriltrn.