Oznamy a aktuality

Turecký večer
V utorok 19.11.2019 vo večerných hodinách sa v priestoroch Zasadacej miestnosti Z0.3 UCM v Trnave uskutočnilo pre Erasmus študentov podujatie Turecký večer, kde prichádzajúci Erasmus študenti z Turecka predstavili svoju krajinu a pripravili ich typické národné jedlo.
čítať viac
Maltézsko - Indonézsky večer
V stredu 13.11.2019 vo večerných hodinách sa v priestoroch Zasadacej miestnosti Z0.3 UCM v Trnave uskutočnilo pre Erasmus študentov podujatie Maltézsko - Indonézsky večer, kde prichádzajúci Erasmus študenti z Malty a Indonézie predstavili svoje krajiny a pripravili typické ná...
čítať viac
Dekan medzinárodnej žurnalistiky MGIMO na pôde FF UCM
V rámci série zaujímavých prednášok, prostredníctvom ktorých Katedra rusistiky FF UCM v Trnave aj v tomto akademickom roku podporila celoslovenské podujatie Týždeň vedy a techniky, 5.11.2019 odznela prednáška zahraničného hosťa z tzv. ruského Harvardu – dekana medzinárodnej žu...
čítať viac
Prorektor Sýkora na prestížnej medzinárodnej konferencii
V dňoch 4.11. - 6.11.2019 sa v Bratislave uskutočnil v rámci siete GlobalTA štvrtý ročník medzinárodnej konferencie 4th European Technology Assessment Conference s nosnou témou: "Value-driven Technologies: Methods, Limits, and Prospects for Governing Innovations".
čítať viac
Slovak Night a Tour de Trnava
V rámci Welcome Weeku ESN Trnava zorganizovalo dve akcie pre Erasmus študentov prichádzajúcich na trnavské univerzity na mobilitu - Tour de Trnava a Slovak Night. Vo štvrtok 26.9.2019 sa uskutočnil slovenský večer, počas ktorého členovia ESN Trnava Erasmus študentom priblížili s...
čítať viac
Výzva na doplnkové výberové konania na študentské Erasmus mobility v LS 2019/2020
Oddelenie vonkajších vzťahov si dovoľuje vyzvať fakulty a inštitút UCM na výber doplnkových Erasmus mobilít študentov v LS 2019/2020. Dôvodom výzvy je menší počet vyslaných študentov v ZS 2019/2020 (z dôvodu vysokého počtu odstúpení) a menší počet nominovaných študentov na le...
čítať viac
Výsledky 1. kola výberového konania na Erasmus+ mobility školenia
1. kolo výberu zamestnancov na Erasmus+ mobility školenia zimný semester AR  2019/2020 na rektoráte  sa uskutočnil formou výberového konania. Výberové konanie sa konalo dňa 2.9.2019.
čítať viac
Doplnkové výberové konanie na nepedagogické Erasmus mobility
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, z dôvodu zvýšeného záujmu o nepedagogické Erasmus mobility vám Oddelenie vonkajších vzťahov ponúka možnosť prihlásiť sa na doplnkové výberové konanie na nepedagogické Erasmus mobility v zimnom semestri 2019/2020.
čítať viac
UCM mimoriadne úspešná v ICM ERASMUS+
Podľa výsledkov hodnotenia prihlášok do grantového programu mobilít do partnerských krajín (krajiny mimo EÚ) v roku 2019 International Credit Mobility (ICM),  čo do výšky získaných finančných prostriedkov aj počtu partnerských krajín, patríme k trom najúspešnejším univerzitá...
čítať viac
Projekt KapaCITY
V rámci Projektu KapaCITY - podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni organizuje Liga za ľudské práva tréning - Samospráva pre cudzincov žijúcich v Trnave na podporu súdržnosti komunity a podporu prepojenia so samosprávou.
čítať viac