Oznamy a aktuality

SLOVAK NIGHT
V rámci Welcome Weeku ESN Trnava zorganizovalo pre Erasmus študentov prichádzajúcich na trnavské univerzity na Erasmus mobilitu podujatie s názvom Slovak Night. V utorok 18.2.2020 sa v priestoroch UCM v zasadačke Z0.3 uskutočnil Slovak Night, počas ktorého členovia ESN Trnava...
čítať viac
Výsledky výberových konaní na STT mobility
V dňoch 9.1.2020 a 23.1.2020 sa uskutočnili výberové konania na STT mobility v LS 2019/2020 a v období pred jeho začiatkom. Vybraní boli nasledovní pracovníci:
čítať viac
Veľvyslanec Slovinska na UCM
Dňa 27.2.2020 privítal rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. spolu s prorektorom prof. MUDr. Štefanom Galbavým, DrSc. a vedúcou oddelenia vonkajších vzťahov  Mgr. Mgr. Art Lenkou Biba Slovak na pôde univerzity mimoriadneho  a splnomocneného veľvyslanca Slovinskej republiky...
čítať viac
Oznam Oddelenia vonkajších vzťahov
V dňoch 17.2.2020 – 21.2.2020 budú neprítomné na pracovisku Mgr. Štefíčková (účasť na Erasmus mobilite) a Mgr. Biba Slovak (dovolenka).
čítať viac
Erasmus Meeting
Dňa 12.12.2019 sa v priestoroch UCM uskutočnilo stretnutie Erasmus za účasti vedenia našej univerzity – pána rektora, profesora Boču, fakultných a katedrových UCM Erasmus koordinátorov, prodekanky FF UCM pre vonkajšie vzťahy; za účasti pána prodekana MTF pre vonkajšie vzťahy –...
čítať viac
STT mobility – Výzva
Oddelenie vonkajších vzťahov Vám ponúka možnosť zúčastniť sa nepedagogickej Erasmus mobility v letnom semestri 2019/2020 a v období krátko pred ním.
čítať viac
Survival Weekend
Uplynulý víkend, v dňoch piatok 29.11.2019 až nedeľa 01.12.2019, sa pre prichádzajúcich Erasmus študentov UCM uskutočnil vo Vysokých Tatrách „Survival Weekend“, ktorý s finančnou podporou Oddelenia vonkajších vzťahov UCM pripravili a zorganizovali členovia ESN Trnava. Pre...
čítať viac
ŠPANIELSKY VEČER
V stredu 27.11.2019 vo večerných hodinách sa v priestoroch Zasadacej miestnosti Z0.3 UCM v Trnave uskutočnilo pre Erasmus študentov podujatie Španielsky večer, kde prichádzajúci Erasmus študenti zo Španielska predstavili svoju krajinu a pripravili ich typické národné jedlo....
čítať viac
Turecký večer
V utorok 19.11.2019 vo večerných hodinách sa v priestoroch Zasadacej miestnosti Z0.3 UCM v Trnave uskutočnilo pre Erasmus študentov podujatie Turecký večer, kde prichádzajúci Erasmus študenti z Turecka predstavili svoju krajinu a pripravili ich typické národné jedlo.
čítať viac
Maltézsko - Indonézsky večer
V stredu 13.11.2019 vo večerných hodinách sa v priestoroch Zasadacej miestnosti Z0.3 UCM v Trnave uskutočnilo pre Erasmus študentov podujatie Maltézsko - Indonézsky večer, kde prichádzajúci Erasmus študenti z Malty a Indonézie predstavili svoje krajiny a pripravili typické ná...
čítať viac
Dekan medzinárodnej žurnalistiky MGIMO na pôde FF UCM
V rámci série zaujímavých prednášok, prostredníctvom ktorých Katedra rusistiky FF UCM v Trnave aj v tomto akademickom roku podporila celoslovenské podujatie Týždeň vedy a techniky, 5.11.2019 odznela prednáška zahraničného hosťa z tzv. ruského Harvardu – dekana medzinárodnej žu...
čítať viac