Oznamy a aktuality

UCM mimoriadne úspešná v ICM ERASMUS+

Podľa výsledkov hodnotenia prihlášok do grantového programu mobilít do partnerských krajín (krajiny mimo EÚ) v roku 2019 International Credit Mobility (ICM),  čo do výšky získaných finančných prostriedkov aj počtu partnerských krajín, patríme k trom najúspešnejším univerzitám, pričom výškou získaných  finančných prostriedkov sme sa zaradili hneď  za najúspešnejšiu Univerzitu Komenského v Bratislave.

Krajiny ako Alžírsko, Hongkong, Kazachstan, Kosovo, Malajzia, Mexiko, Ruská federácia, Tanzánia, Irán, Irak, Indonézia sa týmto stávajú našimi partnermi v projekte.

Program Erasmus+ ICM umožňuje spolupracovať a vymieňať si študentov a pedagógov  s  univerzitami v partnerských krajinách programu Erasmus+, teda v rade krajín neparticipujících na štandardnom programu Erasmus+. 

Vo všeobecnosti európske vysokoškolské inštitúcie môžu spolupracovať s partnerskými inštitúciami mimo Európskej únie prostredníctvom medzinárodnej individuálnej mobility, spoločných študijných programov a spoločných projektov vrátane projektov zameraných na budovanie kapacít a profesionálny rozvoj zamestnancov v rozvíjajúcich sa častiach sveta. 

Zúčastniť  v programe sa  môžu vysokoškolské inštitúcie v krajinách programu a partnerských krajinách a študenti magisterského a doktorandského štúdia.

Konkrétne krajiny a inštitúcie, s ktorými si v nasledujúcom období od  augusta 2018 do júla 2022 vymeníme  skúsenosti, študentov i zamestnancov, nájdete TU.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 25.6.2019
Dátum aktualizácie: 10.7.2019