Partnerské univerzity

Pedagogické mobility s vedecko-výskumným zameraním je možné realizovať na partnerských univerzitách aj prostredníctvom mobilitného programu Erasmus+.