PREČO študovať na UCM? Aktual rozhovory

Zvukový záznam - Ponuka štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM (Zdroj: Trnavské rádio, 4.4.2022)
Zvukový záznam - Poď študovať na Inštitút manažmentu UCM v Trnave
 (Zdroj: Rádio Aetter, 4.4.2022)
Zvukový záznam - Poď študovať na Fakultu zdravotníckych vied UCM v Trnave (Zdroj: Rádio Aetter, 4.4.2022)
Zvukový záznam - Poď študovať na Fakultu prírodných vied UCM v Trnave (Zdroj: Rádio Aetter, 4.4.2022)
Zvukový záznam - Poď študovať na Fakultu sociálnych vied UCM v Trnave (Zdroj: Rádio Aetter, 4.4.2022)
Zvukový záznam - Poď študovať na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave (Zdroj: Rádio Aetter, 4.4.2022)
Zvukový záznam - Poď študovať na Filozofickú fakultu UCM v Trnave (Zdroj: Rádio Aetter, 4.4.2022)
Zvukový záznam - O možnostiach štúdia na Inštitúte manažmentu v Rannej šou Trnavského rádia s doc. Stachovou
 (Zdroj: Trnavské rádio, 24.3.2022)
Zvukový záznam - O možnostiach štúdia na FPV UCM v Rannej šou Trnavského rádia s prodekankou (Zdroj: Trnavské rádio, 17.3.2022)
Zvukový záznam - O možnostiach štúdia na FSV UCM v Rannej šou Trnavského rádia s dekanom (Zdroj: Trnavské rádio, 10.3.2022)
O možnostiach štúdia s prodekankou Filozofickej fakulty UCM- doc. Monikou Hornáček Banášovou, zvukový záznam
 (Zdroj: Trnavské rádio, 3.3.2022)
O možnostiach štúdia s prodekankou Fakulty zdravotníctva UCM Mgr. Janou Koišovou, PhD. zvukový záznam
 (Zdroj: Trnavské rádio, 24.2.2022)