Sídlo a kontaktná adresa

Sídlo:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitút manažmentu
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava

Kontaktná adresa:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitút manažmentu
Hajdóczyho č. 1
917 01 Trnava

Tel.: +421 33 5565 631
E-mail: imjohn(zav.)doeucm.sk