UCM vyjadruje podporu Ukrajine

Ukrajinskí študenti a študentky sa môžu obrátiť v prípade potreby na novovytvorenú mailovú adresu: help.uajohn(zav.)doeucm.sk


Zriadenie  darovacieho účtu

Účelom je podpora štúdia a sociálneho zabezpečenia študentov UCM v Trnave, ktorí sa ocitnú v núdzi. Finančné prostriedky budú, podľa rozhodnutia vedenia UCM a osobitného predpisu, prideľované  aj študentom Ukrajiny príp. iných, vojnou postihnutých krajín.
Viac TU.


Psychologická poradňa pre ukrajinské/ruské  študentky a študentov

UCM v Trnave, okrem služieb psychologickej poradne, odborného pracoviska dlhodobo zriadeného na pôde UCM v Trnave, začala realizovať nový projekt - sériu skupinových stretnutí.  Skupinové stretnutia sú určené pre ukrajinských/ruských študentov a študentky a sú zamerané na ich emocionálnu podporu a zvládnutie stresu. Cieľom je predovšetkým znížiť emocionálne vypätie a strach, ktoré môžu študentky i študenti v dôsledku prebiehajúceho vojnového konfliktu pociťovať a podpora, aby zvládli psychicky náročnú životnú situáciu a krízu. Stretnutia prebiehajú v priestoroch psychologickej poradne priamo na pôde univerzity a sú tlmočené do ruského jazyka.
Ak majú študenti záujem sa zúčastniť, môžu sa nahlásiť na kontaktnú adresu: poradnajohn(zav.)doeucm.sk.
Psychologická poradňa


MOŽNOSŤ TESTOVANIA NA COVID-19 PRE ŠTUDENTOV UBYTOVANÝCH NA ŠTUDENTSKOM DOMOVE.

V prípade potreby je pre študentov z internátu možnosť otestovania sa na COVID 19 v miestnosti prvého kontaktu na prízemí budovy na Nám. Jozefa Herdu 2:
od pondelka do piatku - od 8.00 hod. do 9.00 hod.
Otestovať sa môžu  dať i zahraniční študenti bývajúci mimo internátu.


Ponuky brigád a práce:


Ďalšie užitočné informácie: