Usmernenia a pokyny rektora UCM v Trnave

  • MOŽNOSŤ TESTOVANIA NA COVID-19 PRE ŠTUDENTOV UBYTOVANÝCH NA INTERNÁTE.
    V prípade potreby je pre študentov z internátu možnosť otestovania sa na COVID 19 (otestovať sa môžu  dať i zahraniční študenti bývajúci mimo internátu) v miestnosti prvého kontaktu na prízemí budovy na Nám. Jozefa Herdu 2: Každý deň od pondelka do piatku od 8.00 hod. do 9.00 hod.