Ústav občianskej spoločnosti

Sídlo a kontaktná adresa:
UCM v Trnave
Ústav občianskej spoločnosti
Hajdóczyho č. 1
917 01 Trnava

Riaditeľka Ústavu občianskej spoločnosti:
doc. Ing. Renáta Nováková, PhD.

Kontakt:
renata.novakovajohn(zav.)doeucm.sk

Štatút Ústavu občianskej spoločnosti
Organizačný poriadok Ústavu občianskej spoločnosti