Habilitačné a inauguračné konania

Habilitačné a inauguračné konania na UCM – informácie o odovzdaní dekrétov, menovaní a iné