Odborové komisie UCM

Filozofická fakulta

Fakulta prírodných vied

Fakulta sociálnych vied

Fakulta masmediálnej komunikácie

  • Odbor 23 – Mediálne a komunikačné štúdiá
    Zloženie komisie (v záložke Odborová komisia )
    Zápisnice (v záložke Odborová komisia )