Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Registrácia do programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je otvorená
Spoločnosť L'Oréal Slovensko, spolu s partnermi Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou komisiou pre UNESCO, spustili prihlasovanie do 7. ročníka programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede.
čítať viac
Profesor Roman Boča získal Cenu za vedu a techniku
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Centrum vedecko-technických informácií SR odovzdalo 11. novembra 2022 prestížne ocenenie Cena za vedu a techniku.
čítať viac
Výzva na zapojenie zahraničných expertov do hodnotenia výskumných a inovačných projektov na Slovensku
Úrad vlády SR dáva do pozornosti možnosť podieľať sa na stransparentňovaní hodnotiaceho procesu výskumných a inovačných projektov na Slovensku. 
čítať viac
Verejná výzva – projekty výskumu a vývoja v odboroch vedy a techniky
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2022.
čítať viac
Verejná výzva – projekty na podporu spolupráce organizácií na Slovensku a vo Francúzsku
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike. 
čítať viac
Panelová výstava - Slovenskí vedci: prístup povolený
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI) pripravilo výstavu o slovenských vedcoch, ktorú sme na Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave zapožičali a je  dostupná v priestoroch foyer budovy na Bučianskej ulici.
čítať viac
Odovzdanie dekrétu o udelení titulu docent
Dňa 5. apríla 2022, po úspešnom habilitačnom konaní vo Vedeckej rade Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odovzdal rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc., dekrét o udelení titulu docentka pre odbor habilitačného k...
čítať viac
Slovenskí vedci s najvyšším Hirschovým indexom
Hirschov index (iné názvy: H-index, h-index) je jedným z medzinárodných ukazovateľov výkonu vedca.
H-index udáva, koľko najcitovanejších článkov autora má rovnaký alebo väčší počet citácií, ako je poradie článku vytvorené na základe počtu citácií. Oproti obyčajnému citačné...
čítať viac
Schválenie nových študijných programov
UCM v Trnave využila v marci 2021 možnosť  podať na schválenie 5 nových študijných programov na Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo.
čítať viac
Seniori sa budú učiť rozoznávať hoaxy
FMK UCM v Trnave sa rozhodla prispieť k rozvoju kritického myslenia. Spoločne s kolegami z Česka, Poľska, Talianska a Turecka vytvárajú v rámci projektu Need of Critical Thinking kurzy určené pre seniorov, ktoré im majú pomôcť lepšie rozpoznávať fake news, overovať si informácie a kr...
čítať viac
Pozvánka na online konferenciu
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity si Vás dovoľuje pozvať na online konferenciu SciPol:SK 2021: AKO NAMIEŠAŤ VÝSKUMNÉ A INOVAČNÉ POLITIKY? 
čítať viac
Schválený projekt s tematikou kvality VŠ vzdelávania
Pod názvom Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM bol schválený projekt v rámci OP Ľudské zdroje s alokáciou viac ako 200 000 eur (tzv. nenávratný finančný príspevok).
čítať viac